O nás

Klub STONOšKA je jedním z mnoha klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub se stará o efektivní využití volného času našich členů, kterými jsou děti a mladí dospělí s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení a bez omezení věkové hranice. Našim cílem je rozvíjet sociální dovednosti a tím zvyšovat schopnost našich členů na uplatnění ve společnosti. Zaměřujeme se i na výchovně vzdělávací aktivity, zručnost, socioemoční učení, praktické dovednosti. Dalším aspektem našeho klubu je organizace pobytových akcí jak pro samotné děti, tak i jejich rodiče. Snahou je odlehčit rodičům při každodenní péči o jejich děti. Nejdůležitějším cílem pro nás je dodávat všem členům pocit sounáležitost a uspokojit jejich potřeby.

Historie našeho klubu sahá až do roku 2004, kdy naše stávající předsedkyně přebrala vedení již dříve vzniklého klubu, který působil v Kroměříži. V této době se i sídlo klubu přemístilo do Bystřice pod Hostýnem, kde zůstává dodnes. Na první schůzce v listopadu 2004, v prostorách Sokolovny, si děti zvolily název klubu STONOšKA. Písmenko š uprostřed slova je hrubou chybou, která představuje odchylku ve vývoji dětí, které klub sdružuje. A od tohoto roku se rozjela činnost klubu naplno.

Klub má za sebou mnoho úspěšných. Za toto období tudy prošla spousta dětí a rodičů. V současné době klub sdružuje rodiny nejen z regionu Bystřice pod Hostýnem, ale také z Ostravy a Olomouce. Činnost klubu se rozrostla o denní centrum a klubová činnost se z jednoho dne v týdnu rozšířila na dva. Pobytové akce nejsou pouze pro děti s rodiči, ale i pro samotné děti. Pořádáme také různé poznávací výlety. Díky spolupráci se studenty SŠ, VŠ a sourozenců dětí se zdravotním postižením máme vybudovanou dobrou základnu asistentů, kteří jsou oporou našeho klubu a také skvělými kamarády našich dětí. Velký úspěch vidíme v profesionalizaci vedoucích jednotlivých kroužků, kteří se neustále vzdělávají.

Nyní klub sídlí v komerčních prostorách, jejichž vlastníkem je TON a.s. Zázemím, zasazeném na malebném náměstí, jsou herna, pracovna, kuchyňka a kancelář. Děti a vedoucí mají pro svou práci k dispozici velké množství didaktických her a speciálních pomůcek. Vzhledem k rozšiřování našich aktivit, se tyto prostory stávají postupně menšími a menšími.