STONOšKA hledá nový domov - logo

STONOšKA hledá nový domov

STONOšKA hledá nový domov - logo

Myšlenka nejen rodičů ale i sourozenců dětí se zdravotním postižením, co s nimi bude v budoucnu, je provází od doby, kdy rodiče stárnou a sourozenci dospívají.

Touha nalézt bezpečný domov a zároveň mít vlastní vyhovující prostory pro činnost klubu STONOšKA zapříčinila vznik projektu STONOšKA hledá nový domov.

Hlavním cílem projektu je nalézt bezpečný domov v přirozeném prostředí a vytvořit zázemí pro činnost klubu STONOšKA, který v současné době nachází své zázemí v pronajatých prostorách.

Děkujeme za podporu

Představení sbírky

Klub STONOšKA je jedním z mnoha klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.Klub se stará o efektivní využití volného času našich členů, kterými jsou děti a mladí dospělí s jakýmkoliv typem zdravotního postižení a bez omezení věkové hranice. Nejdůležitějším cílem pro nás je dodávat všem členům pocit sounáležitosti a uspokojit jejich potřeby. V rámci našeho klubu mohou členové navštěvovat Denní centrum volnočasových aktivit, odpolední zájmové kroužky a také se mohou účastnit pobytových akcí. 

Nyní nachází klub své útočiště v pronajatých komerčních prostorách, které nám ale s postupem času přestávají vyhovovat. Již když jsme se do těchto prostor přemisťovali, museli jsme překonat několik nedostatků z hlediska bezbariérovosti, například že prostory jsou v patře a pokaždé jsme museli naše členy na invalidním vozíku vyvážet do schodů. Tyto nedostatky se nám v tu dobu zdály jako maličkost, protože jsme potřebovali nové prostory a tyto nám byly velkoryse nabídnuty.Nyní nám ale dochází místo a to nám brání v naplňování potenciálu pro rozvoj členů. Přibývají noví členovéa ubývá nám možnost dopřávat našim členům jejich osobní prostor. 

Nedostatek místa je ale jen jedním z důvodů, proč potřebujeme Vaši pomoc. Náš klub se vždy snaží reflektovatpotřeby a přání našich členů. Nyní, s přibývajícím věkem nejen našich členů, ale i jejich rodičů a sourozenců, vyvstal požadavek na rozšíření naší působnosti. Přání rodičů jsou jasná – “Přejeme si, aby naše děti měly do budoucna bezpečné a stabilní místo pro život.”. A my bychom jim s tímto jejich přáním rádi pomohli. Proto jsme se rozhodli začít hledat Klubu STONOšKA nový domov, kde bychom našim členům nabídli možnost dlouhodobějšího pobytu a odlehčili bychom tak jejich rodičům či sourozencům péči o ně. Jelikož členové našeho klubu vyrůstají v rodinném prostředí a každodenní péči jim zajišťují rodiče, bylo by naším cílem poskytnout jim péči, na kterou jsou zvyklí ze svých domovů. 

Prosíme Vás proto, abyste nám pomohli vyslyšet přání rodičů a sourozenců, a pomohli nám s naší misí najít nový domov pro naše členy. 

Domov, který pro ně bude známým a bezpečným místem. 

Domov, kam se budou rádi a s pocitem jistoty vracet. 

Domov, který si zaslouží. 

Děkujeme!

Komu pomůžeme?

Pomůžete rodičům našich členů, kteří si uvědomují, že jejich síly nejsou bezedné a jednoho dne budou potřebovat pomoc s péčí o jejich děti. Pomůžete také sourozencům našich členů, kteří se strachují o budoucnost svých sourozenců i svoji.Vaše pomoc jim umožní oddechnout si. Budou totiž vědět, že na to nebudou sami a ačkoliv se jejich vlastní plány a rodinný život bude ubírat kterýmkoliv směrem, budou mít v novém domě Klubu STONOšKA oporu a jistotu, že je o jejich blízké s láskou postaráno. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze bychom rádi využili na koupi nemovitosti a její rekonstrukci, aby přesně vyhovovala naším požadavkům. Pokud by se nám nepodařilo vybrat dostatečný obnos na koupi domu, využili bychom vybrané peníze alespoň na koupi pozemku s možností vybudování nového domu. Pokud by vybrané prostředky nestačily na koupi pozemku, využili bychom je poté k pronájmu vhodnějších prostor pro činnost našeho klubu.